Baner. Brugt ved prøver i Danmark

En Rally Lydighedsbane er mellem 12½ x 15 meter og 15 x 25 meter og kan have fra 10 til 20 øvelser som skal gennemføres i en flydende tempo. Højst 5 til 7 af øvelserne må kræve en opstandsning. Banen skal gennemføres på højst 3 - 4 minutter. De enkelte øvelser er markeret med et nummer og et skilt. De skal tages i den angivne rækkefølge og indenfor ca. ½ meter af skiltet. Se et eksempel på en bane her.
Hverken fører eller hund må berøre skiltene, hvis et skilt væltes koster det 3 point. En berøring/væltning med en logrende hale er dog tilladt. Ligesom i agility er der altid en fælles banegennemgang inden konkurrencen starter.
Højeste pointantal er 100 point, som alle starter med. Hver enkelt øvelse har ingen fast pointværdi, men et fratræk på mere end 10 point i en enkel øvelse giver resultatet "ikke bestået". Små fejl, der vil trække 1-2 points i normale lydighedskonkurrencer, trækker ikke fra i Rally Lydighed, hvor det også er tilladt at bruge både verbale kommandoer og håndtegn. Hvis det ikke lykkes for hunden at gennemføre en øvelse korrekt giver det et mindre eller større fradrag i pointene. Dog højst 10 point afhængig af hvor meget af øvelsen, der blev udført rigtigt. Man skal have mindst 70 point for at bestå.
Der tages tid på gennemløbet, men tiden bruges kun ved pointlighed.
Hvis føreren bruger hårde fysiske eller verbale korrektioner, skal dommeren notere IB-FVK (ikke bestået - fysisk eller verbal korrektion). En hård korrektion er én, som virker stødende på dommer og tilskuer eller giver en tydelig negativ reaktion på hunden.

I Danmark har DKK valgt at følge de amerikanske regler, men i den enkelte klub kan man jo dømme som man vil. Husk dog at formålet med Rally Lydighed er, at både hund, fører, tilskuer og dommer skal have det sjovt.
Du kan hente en PowerPoint skabelon her som du kan bruge til at tegne dine egne baner. Gem filen på din PC så kan skiltene flyttes rundt på "banen".


© Rally Lydighed, Danmark 13-08-2017